Jäsentiedote

Jäsentiedote 2020

Yhdistyksen toiminta painottuu loppukesään ja syyskauteen, jolloin sienimaailmakin on
monipuolisinta. Tervetuloa mukaan oppimaan uutta ja kehittämään toimintaa.

TOIMINTAA syksyllä 2020
27.8. Sieniretki Vanhan Vaasan Hovioikeuden metsään
9.9. Sieniretki Öjenin metsään. Lähtö Myrgrundin P-paikalta klo 18.
12.9. Sieniretki Pilvilammen maastoon yhdessä Vaasan Ladun kanssa. Lähtö
Uponorin P-paikan läheisen infotaulun luota klo 10. Retken päätteeksi voi
evästellä/paistaa makkaraa Närvänmutkan tulipaikalla.
25.9. Sieni-illallinen jäsenille yhdistyksen 40-vuotistaipaleen merkeissä. Kutsu ja
ilmoittautumisohjeet lähetetään erikseen.
Mahdollinen suppilovahveroretki myöhemmin ilmoitettavan päivänä
Lisätietoja ohjelmasta löydät paikallislehtien toiminta/menot-palstoilta.

JÄSENMAKSU
Vaasan Sieniyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2020 on 12 euroa. Jäsenmaksun
voi maksaa yhdistyksen tilille Nordea FI51 2052 1800 0231 87, viestiksi oma
nimi ja sähköpostiosoite tai osoite.
SIENILEHTI
Suomen sieniseuran julkaiseman sienilehden voit tilata s-postilla: tilaukset@funga.fi
Lehti on ammattimainen ja sisältää paljon ajankohtaista asiaa sienirintamalta.
YHDISTYKSEN HALLITUS 2018
Matti Kyröläinen (pj), matti.kyrolainen@netikka.fi , 044-2427973,
Eija Koski (vpj), eija.koski@ekoart.fi , 040-7778677,
Jari Hoppela (varainhoitaja), toby65520 @gmail.com , 040-7301355 sekä
Olli Autio, Allan Granfors ja Karl Hamberg.
Varajäsenet: Carina Järvinen ja Marianne Saarela.


MEDLEMSINFO 2020


Föreningens verksamhet är livligast i sensommar och hösttiden då även svampvärlden är
mångsidigast. Välkommen med att lära nytt och att utveckla verksamheten. Föreningen
har egen websida och föreningen finns också på facebook.
PROGRAM för år 2019
27.8 Svamputflykt till Hovrättsbacken i Gamla Vasa
9.9 Svamputflykt till Öjenskog. Start kl 18 från Myrgrunds P-plats vid
Sundomvägen.
12.9 Svamputflykt till Molnträsket tillsammans med Vaasan Latu. Start kl 10 från
Infotavlan nära Uponors P-område. Utflykten slutas på Närvänmutkas eldplats, där
man kan äta vägkost/grilla korv.
25.9. Svampmiddag till medlemmar / föreningens 40-årsjubileum. Kallelsen och
anmälningsanvisningar sändas skilt.
Dag för eventuell tattkantarellutflykt meddelas senare.
Närmare information om programmet hittar du på föreningsspalter i lokaltidningarna.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för år 2020 är 12 euro. Betala in avgiften på konto Nordea FI51
2052 1800 0231 87. Skriv ditt namn och e-postadress eller din adress i
meddelandefältet.
SIENILEHTI
Finlands Svampvänners medlemstidning Sienilehti kan beställas per e-post:
tilaukset@funga.fi . Tidningen är vetenskaplig och innehåller aktuell information om
svampar.
FÖRENINGENS STYRELSE 2019
Matti Kyröläinen (ordf.), matti.kyrolainen@netikka.fi , 044-2427973
Eija Koski (viceordf.) eija.koski@ekoart.fi , 040-7778677
Jari Hoppela (sekr. och kassör), toby65520 @gmail.com , 040-7301355 samt
Olli Autio, Allan Granfors och Karl Hamberg.
Suppleanterna: Carina Järvinen och Marianne Saarela.


www.vaasansieniyhdistys.com

vaasansieniyhdistys@gmail.com