Liity jäseneksi/Bli medlem

Liittymistiedot

Anslutningsuppgifter


Nimi/namn:

Sähköpostiosoite/e-post:

Puhelinnumero/telefonnummer;

Osoite/adress:

Postinumero ja paikka/postnummer och -anstalt:

Lähetä sähköposti osoitteeseen/skicka e-post till

vaasansieniyhdistys@gmail.com

Tarvittaessa lisää tietoa  puhelimitse/ Mera information vid behov via telefon 040-730 1355

Malli tilisiirtolomakkeesta/modell av bankgiroblanketten